Dziękujemy

Panu Andrzejowi Sewerynowi za piękną interpretację wierszy

Pani Elżbiecie Korczyńskiej za ich nagranie i montaż dźwięku

Skip to content